ΡΕΠΟΥΜΛΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

REPUBLICANS OVERSEAS – HELLENIC CHAPTER

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11-4-2019. Κείμενο της συνέντευξης Τύπου στην ΕΣΗΕΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανακοινώνεται εκ μέρους του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και της θυγατρικής του παγκοσμίου οργανώσεως “Republicans Overseas” η επαναδραστηριοποίηση του Ελληνικού Παραρτήματος με σκοπούς την κινητοποίηση των Ρεπουμπλικανών Αμερικανών πολιτών στην Ελλάδα προκειμένου αυτοί να αποστείλουν τις επιστολικές ψήφους στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις των ΗΠΑ, την δημιουργία κέντρου αρωγής για Ελληνο-Αμερικανούς στην έδρα της Οργάνωσης, την λειτουργία κέντρου μελετών με σκοπό την διαρκή παραγωγή ερευνητικού και επιστημονικού έργου το οποίο θα παρουσιάζεται σε επαναλαμβανόμενες δημόσιες ημερίδες, την διεξαγωγή πλήθους εκδηλώσεων με πολιτιστικό και κοινωνικό ενδιαφέρον και τέλος την προαγωγή της Ρεπουμπλικανικής Ιδεολογίας μέσω λειτουργίας παραρτημάτων και οργανώσεων γυναικών και νέων.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο όρος «Ρεπουμπλικάνος» καθιερώθηκε το 1792 από οπαδούς του Θωμά Τζέφερσον και αναφερόταν σε πολίτες που ευνοούσαν ως μέθοδο διακυβέρνησης το Ομοσπονδιακό Σύστημα με αυξημένες αρμοδιότητες στις κατά τόπους Πολιτείες, θέση που διατηρεί έως και σήμερα το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Όμως σειρά διασπάσεων της αρχικής πολιτικής κίνησης του Τζέφερσον που ονομαζόταν «Ρεπουμπλικανικό-Δημοκρατικό κόμμα» οδήγησε στην δημιουργία ενός κόμματος που ονομάστηκε «Δημοκρατικό κόμμα» και ετάσσετο υπέρ της συνέχισης του καθεστώτος δουλείας των εγχρώμων στις Νότιες Πολιτείες και του «Ρεπουμπλικανικού κόμματος», όπως το γνωρίζουμε σήμερα το οποίο ήταν υπέρ της κατάργησης της δουλείας, υπέρ συντηρητικών γενικώς πολιτικών, χαμηλής φορολογίας, έμφασης στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων . Το «Ρεπουμπλικανικό κόμμα» είναι γνωστό και ως G.O.P. (Grand Old Party –Μεγάλο Παλαιό Κόμμα) και ως σήμα του έχει τον ελέφαντα.

Ιστορικά ιδρύθηκε στην σημερινή του μορφή το 1854 και εξέλεξε πρόεδρο των ΗΠΑ τον Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος ταυτίστηκε με την κατάργηση της δουλείας, αλλά και τον εμφύλιο πόλεμο 1861-1865, ο οποίος έδωσε και την μορφή στις Η.Π.Α. που διατηρούν έως και σήμερα.

Μετά τον Β’παγκ.πόλεμο, Πρόεδροι των ΗΠΑ που εξελέγησαν με την στήριξη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος ήσαν ο Dwight Eisenhower, ο Richard Nixon, o Gerald Ford διαδέχθηκε τον Nixon όταν αυτός παραιτήθηκε το 1974, ο Ronald Reagan (1980-1987), ο George Bush Sr. (1988-1992), o George Bush Jr. (2000-2008) και τέλος ο Πρόεδρος Donald Trump που εξελέγη το 2016 και διάγει την πρώτη από έως δύο επιτρεπόμενες Προεδρικές θητείες.

Το κόμμα διοικείται από το Republican National Committee (Ρεπουμπλικανική Εθνική Συνέλευση) η οποία αποτελείται από εκπροσώπους από κάθε Πολιτεία και έχει νύν Πρόεδρο την Ronna McDaniel.

Λόγω της Αμερικανικής Εκλογικής Νομοθεσίας οι Αμερικανοί που κατοικούν στο εξωτερικό, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, εκπροσωπούνται από θυγατρικές οργανώσεις των κομμάτων (αντίστοιχη υπάρχει και για το Δημοκρατικό κόμμα), στην δε περίπτωση του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, η οργάνωση αυτή ονομάζεται “Republicans Overseas” και διατηρεί παραρτήματα σε αρκετές χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάς. Μέχρι το 2013, η οργάνωση αυτή ονομαζόταν “Republicans Abroad” , όμως μετονομάστηκε και σήμερα λειτουργεί ως αυτό που σας παρουσιάζουμε.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, εν όψει της αδράνειας στην οποία είχε περιέλθει το Ελληνικό του Τμήμα ήδη από το έτος 2013, αποφάσισε να το αναδιοργανώσει ριζικά, στα δε πλαίσια αυτά την 9-3-2019 ανακοινώθηκε η αλλαγή ηγεσίας στο Ελληνικό Τμήμα από την Οργάνωση, η οποία διόρισε τον ομιλούντα, Ελληνο-Αμερικανό δικηγόρο Ιωνάθαν Κωνσταντίνου (Jonathan Constantine) ως Πρόεδρο του Ελληνικού τμήματος και άρχισε άμεσα και ταχύτατα να υλοποιεί δράσεις και να οργανώνει υποδομές στην Ελλάδα που αφορούν τους Αμερικανούς πολίτες που ζούν στην χώρα μας και όχι μόνο.

Σήμερα σας παρουσιάζουμε το οργανόγραμμα του Ελληνικού Παραρτήματος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, τα μέσα και τους στόχους του καθώς και ορισμένα από τα στελέχη που θα εργαστούν σκληρά, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα οράματά μας και να εξαπλωθούν οι ιδέες και πρακτικές μας που έχουν οδηγήσει την ήδη κοσμοκράτειρα, για άλλους πρώτη, για άλλους δεύτερη πατρίδα μας, σε απίστευτους ρυθμούς ανάπτυξης και επιρροής σε όλη την υφήλιο, διαψεύδοντας πανηγυρικά όσους πιστεύανε στην δύση του Αμερικανικού Άστρου.

Η οργάνωσή μας κατ’ αρχάς δηλώνει πανηγυρικά και ξεκάθαρα ότι δεν είναι Ελληνικό κόμμα, ούτε ότι ασχολείται άμεσα ή έμμεσα με την Ελληνική Πολιτική σκηνή, πέραν του αμοιβαίως επιθυμητού στόχου της πάγιας σύσφιξης των Ελληνο-Αμερικανικών σχέσεων σε κάθε επίπεδο. Η εντολή μας (mandate) ρητώς μας απαγορεύει κάθε παρέμβαση στην διαδικασία λήψεως πολιτικών αποφάσεων στην Ελλάδα που αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο μόνον του Ελληνικού Λαού και των οργάνων που αυτός και μόνον αναδεικνύει.

Στόχοι της οργάνωσής μας είναι επιγραμματικά οι εξής:

 

  1. Να διευκολύνουμε τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην Ελλάδα να ψηφίζουν σε όλες τις Αμερικανικές εκλογές, έτσι ώστε να παραμείνει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα στην πρώτη θέση προτίμησης του Αμερικανικού Λαού
  2. Να παράσχουμε κάθε είδους τεχνική συνδρομή και ενημέρωση στους Αμερικανούς Πολίτες, μόνιμους και μη, για κάθε θέμα που τους αφορά, όπως φορολογικά, ασφαλιστικά, ποινικά, πολιτιστικά, εργασιακά κτλ. Τούτα δε θα γίνονται συμπληρωματικά προς αντίστοιχες υπηρεσίες που παράσχουν η Αμερικανική Πρεσβεία και τα Προξενεία.
  3. Να δημιουργήσουμε ένα ινστιτούτο μελετών που θα πραγματεύεται θέματα κοινού ενδιαφέροντος των δύο Λαών, με έμφαση στα γεωπολιτικές, κοινωνικές και εθνολογικές, πολιτισμικές εξελίξεις.
  4. Να συσφίξουμε τις σχέσεις μεταξύ των αμερικανών υπηκόων που κατοικούν μόνιμα ή προσωρινά στην Ελλάδα, τούτο δε ανεξαρτήτως της κομματικής τους κατεύθυνσης.
  5. Και τέλος να δημιουργήσουμε ένα αντίστοιχο φορέα με συμμετοχή Ελλήνων φίλων μας και ομοϊδεατών μας που θα προάγει τις θεμελιώδεις Αρχές και ιδεολογία του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Για την επίτευξη των στόχων μας δημιουργήσαμε ήδη μια υποδομή η οποία σας ανακοινώνεται σήμερα και η οποία συμπεριλαμβάνει τα εξής:

 

  1. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας επιστολικής ψήφου των Αμερικανών υπηκόων εν Ελλάδι, δημιουργείται Call Center το οποίο θα είναι πλήρως λειτουργικό κατά τα τέλη του θέρους του τρέχοντος έτους και το οποίο, συμπληρωματικά προς τις ήδη υπάρχουσες δομές της Πρεσβείας των ΗΠΑ, αλλά και των Ηπειρωτικών δομών θα επισημαίνει στους Αμερικανούς στην Ελλάδα, για τις προθεσμίες και διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούν ώστε έγκυρα και έγκαιρα να αποστέλλονται οι επιστολικές ψήφοι τους στις αντίστοιχες Πολιτείες και δεδομένου ότι υπάρχουν και οι «ενδιάμεσες» εκλογές, όχι μόνον οι Προεδρικές κάθε έτος. Θεωρούμε ότι είναι πρώτιστο καθήκον μας ως Ρεπουμπλικανοί, να στηρίζουμε όχι μόνον τις επιλογές μας για τον Προεδρικό θώκο των ΗΠΑ, αλλά και κάθε υποψηφιότητα σε τοπικό η περιφερειακό επίπεδο και για αυτόν τον λόγο, σε συνεργασία με το κύριο εκλογικό μας κέντρο στο Ισραήλ, δημιουργείται ήδη το Ελληνικό παράρτημα του εκλογικού κέντρου που θα αναλάβει αυτό το τεράστιο έργο, μιας και υπάρχουν 85.000 καταγεγραμμένοι ψηφοφόροι των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αλλά και ένας αριθμός 120.000 έως 140.000 που δεν έχουν ακόμα καταγραφεί ως ψηφοφόροι εξωτερικού.
  2. Ήδη λειτουργεί στην έδρα μας στην Αθήνα, οδός Δημητρέσσα 18, Ιλίσια (πλησίον της Πρεσβείας των ΗΠΑ) το κέντρο ενημέρωσης Αμερικανών πολιτών για μεγάλη γκάμα θεμάτων από φορολογικά έως θέματα διπλωμάτων κτλ. Το κέντρο αυτό θα επεκταθεί σύντομα σε άλλες πόλεις, προς το παρόν λειτουργεί από 11 έως 4μμ καθημερινά σε εργάσιμες ημέρες, αλλά δέχεται και αιτήματα παροχής πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας μας www.republicansoversas.gr, αλλά και μέσω Facebook: Republicans Overseas Hellenic Chapter.
  3. Το ινστιτούτο πολιτικών μελετών ήδη έχει ξεκινήσει να συγκροτείται και έχει αρχίσει να επεξεργάζεται θεματολογία, με την συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων της Ελλάδας, αλλά και των ΗΠΑ, επεξεργάζεται με ταχύτατους ρυθμούς μια τεράστια θεματολογία που συμπεριλαμβάνει Ιστορικές μελέτες, γεωπολιτικές αναλύσεις, οικονομικές μελέτες και πραγματεύεται γενικώς κάθε θέμα ή κύκλο θεμάτων που αφορούν τις Ελληνο-Αμερικανικές σχέσεις και την σύσφιξή τους διά μέσου της Γνώσης. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι προετοιμάζονται στο άμεσο μέλλον ημερίδες με θέματα: «Η συμβολή των ΗΠΑ στον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821» «Το σχέδιο Marshall και οι επιπτώσεις του στην ανάπτυξη της Ελλάδας» καθώς και άλλα θέματα που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα και θα αποτελούν θεματολογία για ημερίδες που θα διεξάγονται από την οργάνωσή μας, τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα. Στην πορεία βέβαια, θα γίνει και η διεύρυνση του κύκλου των επιστημόνων που θα προσφέρουν τις ιδέες τους και την εργασία τους στον νέο μας θεσμό αυτό.
  4. Πέρα από τις παραπάνω εκδηλώσεις, θα διοργανώνονται εσπερίδες με θεματικό περιεχόμενο, άπαξ μηνιαίως, ανοικτές για όλους τους Αμερικανούς, αλλά και τους Έλληνες φίλους μας που στόχο θα έχουν την γνωριμία με την Αμερικανική κοινωνία και τους Αμερικανούς πολίτες. Σε πιο χαλαρό περιβάλλον, μουσικές και όχι μόνον βραδιές θα έχουν ως αποτέλεσμα να μας γνωρίσουν όλο και περισσότεροι υποστηρικτές και φίλοι μας στην Ελλάδα, πάντα δε θα υπάρχει και ένας ορίζοντας κοινωνικής προσφοράς σε αυτές τις εκδηλώσεις, μιας και σκοπεύουμε να βραβεύουμε και έμπρακτα φορείς και ιδιώτες που κατά την άποψή μας ενσωματώνουν τις Αρχές και Αξίες μας με κοινωνική προσφορά.
  5. Τέλος, πέρα από την ίδρυση τοπικών παραρτημάτων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ξεκινώντας από Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη, ιδρύονται δύο υπο-οργανώσεις Νέων Ρεπουμπλικάνων και Γυναικών Ρεπουμπλικάνων, οι οποίες σε λίγες ημέρες θα ανακοινωθούν, ιδρύεται και ο Σύνδεσμος Φίλων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που θα τελεί υπό την αιγίδα μας, αλλά απευθύνεται κυρίως σε Έλληνες υπηκόους που θα θέλανε να ενημερωθούν για τις ιδέες μας, αλλά και το πώς αυτές οδηγήσανε τις Η.Π.Α. να είναι σήμερα η μόνη Υπερδύναμη στην Υφήλιο, με μια μηδενική ανεργία, εξαιρετικά υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, με το ανώτερο βιοτικό επίπεδο ζωής Παγκοσμίως, τις καλύτερες υποδομές, την καλύτερη Υγεία, μια χώρα που μάλιστα αποτελεί και τόπο στην οποία ο Ελληνισμός μεγαλουργεί και θα συνεχίσει να μεγαλουργεί χάρη στην εργατικότητά του, την προσήλωσή του προς τις θεμελιώδεις αξίες όπως αυτή της οικογένειας, της Πατρίδας, αλλά και της θρησκείας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι ΗΠΑ έγιναν ακριβώς δυνατές χάρις στα δικά μας πιστεύω, χάρις στην απελευθέρωση του ατόμου από κάθε δυνάστη, χάρις στις Αρχές του Συντάγματος των ΗΠΑ, αλλά και τα τελευταία χρόνια χάρις στην διορατική ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά και στην Προεδρική θητεία του Donald Trump. Υπενθυμίζουμε ότι κατά την διάρκεια της θητείας του, μεταξύ πολλών, έληξε επιτυχώς ο πόλεμος κατά του ISIS στην Συρία, μάλιστα με την συμμετοχή νέων συμμάχων των ΗΠΑ στο πεδίο της μάχης, αποσοβήθηκε η κρίση μεταξύ Βορείου και Νοτίου Κορέας, έκλεισαν πλήθος κεφάλαια που ταλάνιζαν την Υφήλιο, κυριότερο δε όλων δεν ξεκίνησε καμία πολεμική σύρραξη, στο δε χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν μια νέα δραστική πολιτική μείωσης των εντάσεων που συμπεριλαμβάνει την Τριμερή Ελλάδας-Κύπρου- Ισραήλ, αλλά και πλήθος άλλων μέτρων που βοηθούν έμπρακτα τον Ελληνισμό, μέτρα που ξεκίνησαν επί της θητείας του Προέδρου Trump και όχι από παλαιότερες διοικήσεις.

Κλείνοντας σας καλούμε να παρακολουθείτε την ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα και να καλύψετε την πρώτη μας ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στον Ζορμπά στο Μικρολίμανο την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και ώρα 5μμ με θέμα φορολογικού δικαίου: «Φορολογία βάσει υπηκοότητας ή τόπου κτήσεως εισοδήματος», η εκδήλωση αυτή θα είναι ανοικτή. Μετά το πέρας της θα επακολουθήσει επίσημο (κατόπιν προσκλήσεως μόνον) δείπνο της Οργάνωσής μας στις 7:30μμ. Η ημερίδα θα αναμεταδοθεί με livestreaming από την σελίδα μας και θα λειτουργήσει Κέντρο Τύπου στον 3ο όροφο εκείνη την ημέρα, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τις ιστοσελίδες μας και το Facebook.

Παρών και ομιλητής στην πρώτη μας εκδήλωση στις 8 Μαΐου, θα είναι ο SolomonHue, ανώτατο στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και μέλος του RNC εκπροσωπώντας την πολιτεία του Oregon, αλλά και Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Κομματικής Οργάνωσης των Ρεπουμπλικανών ο οποίος θα είναι στην Ελλάδα δύο μέρες πρίν και δύο μέρες μετά την ημερίδα και διαθέσιμος κατόπιν συνεννοήσεως με εμάς για συνεντεύξεις. Ο έτερος ομιλητής στην ημερίδα από πλευράς Αμερικανών, είναι ο John Richardson εξειδικευμένος με τα διεθνή φορολογικά δικηγόρος και Ανεξάρτητος. Θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη συμμετοχής για τους δημοσιογράφους για το κλειστό κομμάτι της εκδήλωσης κατόπιν συνεννοήσεως.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος

Ιωνάθαν Κωνσταντίνου

Τεκμηρίωση:

www.republicansoverseas.gr

www.republicansabroad.gr

facebook: REPUBLICANS OVERSEAS HELLENIC CHAPTER